Když bývalo XIX. století

Cholera v Angličanech

19. leden 1849

Cholera trvá ustavičně v Angličanech , v Londýně ale a v jednotlivých provinciích jenom mírně vystupuje. Dne 19. t. m. onemocnělo v Londýně a jeho okolí jenom 7 lidí, z nichž jeden umřel; v provinciích onemocnělo 21 a zemřel jeden. Ve Skotsku však ještě cholera zůří, jmenovitě v Glasgowě, kdež 19. t. m. onemocnělo 50 osob a zemřelo 19. Až posud onemocnělo v Angličanech a Skotsku na choleru 8118 osob, 3670 jich zemřelo a 1894 se uzdravily. Z těchto onemocnělo ve Skotsku 6817, umřelo 2968 a uzdravilo se 1724.

Zdroj: Národní Noviny č. 26, 31.1.1849