Když bývalo XIX. století

Poštovní smlouva

10. leden 1849

Ze zpráv ze spojených obcí severoamerikánských od 10. ledna se dovídáme, že poštovní smlouva mezi severní Amerikou a Anglickem ve Washingtonu jest ztvrzena.

Zdroj: Národní Noviny č. 26, 31.1.1849