Když bývalo XIX. století

Cholera v Haliči

15. leden 1849

Ze Lvova 23. ledna.
Dle výkazu úředních o stavu cholery vyjmenováno jest 233 míst, v kterých nákaza ještě zůřila, když výkazy byly zaslány (totiž 15. ledna). V těchto místech počítajících 407,225 obyvatelů roznemohlo se na choleru vůbec 16.687 osob, z kterých se 8997 uzdravilo, 6835 umřelo, a 855 zůstalo v léčení. Počet osob nemocí touto zachvácených zmenšil se v porovnání s výkazy ku konci druhé polovice ledna zadaných o 63.

Cholera přestala v 135 místech, kde z 1,423.724 obyvatelů 88.378 ji bylo zachváceno, 53.715 se uzdravilo a 34.663 umřelo.

Z dát svrchupoloženého výkazu jest následovně vidět, že cholera asiatská od té doby, co se objevila v Haliči, zasáhla v 1578 místech 1,830.949 duší počítajících, vůbec 105.065 osob, z kterých se 62.712 uzdravilo, 41.498 umřelo a 855 podlé posledních zpráv ještě stůně.

Zdroj: Národní Noviny č. 27, 1.2.1849