Když bývalo XIX. století

Údajně byl rozpuštěn říšský sněm

27. leden 1849

Ve Frankfurtských novinách 27. ledna uveřejnil jeden rakouský poslanec na sněmu Frankfurtském tuto novinu: Zpráva o rozpuštění rakouského říšského sněmu v Kroměříži spůsobila radost zdejším rakouským poslancům. U všech, kteří jsou německé věci s upřímným srdcem oddáni, vzniká naděje, že Rakousko se stane státem foederativním a německé Rakousko do německého spolkovního státu patřiti bude. Nynější rakouský říšský sněm se svým nepřirozeným sestavením a slovanskou převahou se příčil přáním a nadějím všech německy smýšlejících. Ať žije Německo, ale velké, silné, nerozdílné Německo!

Zdroj: Národní Noviny č. 27, 1.2.1849