Když bývalo XIX. století

Odvod pro Prahu

2. únor 1849

Stranu nového odvodu pro Prahu vydal purkmistr toto ohlášení:

Dle nového prozatímního odvodního patentu od 5. prosince 1848, č. 898 a následních vysokých ministeriálních nařízení má již letošní rekrutní kontingent se všech 11 odvodních tříd stáří losování dostaven býti.

Za odvodné považuje se mužské obyvatelstvo i šlechtou od 19. až do skončeného 29. roku, které vojenské povinnosti dosud nebylo odbylo.

Z rodinných archů jsou konskriptní listy vytaženy, a možno je v předsíni purkmistrově na staroměstské radnici dne 3., 4. a 5. února t. r. v hodinách ouředních každému nahlédnouti.

Reklamace čili námitky proti konskriptnimu listu mohou dne 6. února t. r. odpoledne od 8-12 hod. ve velké politické síni veřejné učiněny býti, a nejen pro nepravé, nýbrž i opominuté zapsáni neb pro nepravé upotřebení obsažených v odvodních zákonech výminek na jednotlivé odvodné jak od konskribovaných tak i od každého odvodného z okrsku, neb od rodičů a poručniků se státi. O pozdějších námitkách nebude se více jednati aniž ohled na ně bráti.

Losováni bude dne 12. února t. r. o 8 hodinách ráno na staroměstské radnici veřejné, a každý odvodný bude svůj los buď sám neb skrz svého zázástupníka tahati, jinak někdo jiný od komisse k tomu se ustanoví.

Odvod a sice v pořádku vytažených losů a dle 11 tříd stáří, od nejmladší začínajíc, pak dne 1. března se počne.

Zdroj: Národní Noviny č. 28, 2.2.1849
[odvod, 1849]