Když bývalo XIX. století

Polytechnický ústav v Brně

2. únor 1849

Brněnský sněm uzavřel zříditi v Brně polytechnický ústav a povolil na to 120.000 zl. stř.

Zdroj: Národní Noviny č. 28, 2.2.1849
[Brno, 1849]