Když bývalo XIX. století

Návrh na rozpuštěni nár. sněmu

23. leden 1849

Z Paříže 23. ledna.
Včerejší uzavření národního sněmu, aby se zavrhl návrh ministerstva o zrušení klubbů, zavdá příčinu k pádu ministerstva. Bezprostředně uzavření toto navrhne ministerstvo, poněvadž se návrh neodevzdal kabinetu. Z výsledku včerejší porady ale může se souditi, jak asi zejtra vypadne rokováni o návrhu Rateau-ovu o rozpuštěni nár. sněmu; zavrhne-li se, tedy není věru pochopiti, jak se ministerstvo, které se již vyjádřilo, že i s menšinou ve sněmu dále vládnouti chce, udržeti může proti sněmu, který zřejmě nepřátelsky proti němu stoji.

Zdroj: Národní Noviny č. 29, 3.2.1849