Když bývalo XIX. století

Spoření v Anglii

27. leden 1849

Z Londýna 27. ledna.
Ve všech ouřadovnách ministerstva panuje neobyčejná činnost, aby se ustanovilo, jak by se v odvětvích správy zemské znamenité sumy uspořiti mohly, aby se alespoň z části vyhovělo požadavkům reformy ve financích. Sir Baring, nový lord admirality, začal taktéž hned při svém nastoupení spořiti, a dostál tak svému slovu. Noviny Times praví, že sotva svůj ouřad nastoupil, již poslal přípis všem správcům rozličných obchodoven, ve kterém se počet dělníků znamenitě obmezuje a velmi mnoho se uspoří, poněvadž se správa sjednoduší a dohlídka na dělníky zlepší. Times doufá, že se to samé stane i v oddělení pro dělostřelectvo, které právě v takovém špatném stavu jest, jako oddělení pro plavectví.

Zdroj: Národní Noviny č. 29, 3.2.1849