Když bývalo XIX. století

Osvobozeni od daně za vytyčování korouhví

6. únor 1849

Z Vídně.
Všechny lodě bez nákladu plavící se po Dunaji jsou od nynějška osvobozeni od tak zvané daně za vytyčování korouhví.

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849