Když bývalo XIX. století

Telegraf do Terstu

30. leden 1849

Ze Štýrského Hradce 30. ledna.
Telegraf bude z Celje až do Terstu prodloužen, k čemuž již Gintl, inspektor telegrafu z Vídně, potřebné přípravy učinil. Zde bude telegraf veden z drážní do zámku, a tam také bude telegrafista pracovati; nejčerstvější spojení štýrské vlády s oustřední požaduje takové zřízení.

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849