Když bývalo XIX. století

21. váleční bulletin.

3. únor 1849

Dle právě došlé telegrafické depeše ode dne 3. února 1849 vzdala se pevnost Leopoldov včera dne 2ho o 9 hod. ráno po jednohodinném střílení na ni na milost i nemilost. Polní podmaršál Šimunič pokročil ihned ve 2 kolonách přes Veliké Topolčany, Nitru a Vráble (Verebély) k obsazení hornických měst, ježto generálmajor Götz ve spojení s brigadou Jablonovského po obsazení Baňské Bystřice jak odbojce pod vůdcem Görgeyem prchající, tak i slabé houfy pod Baloghem u Ružomberka se shromáždivší v patách stíhal.

Právě sem přišla tato zpráva p. poln. podmaršála Dahlena ze Záhřebu ode dne 1. února 1849: „Právě jsem obdržel návěští, že p. generálmajor baron Trebersburk dne 30. ledna ráno o 5 hod. na předměstí pevnosti Osěcké v pěti kolonách udeřil a outokem dobyl. O 6 hod. měly naše vítězné kolony všechny tři předměstí obsazeny. Prchajících do tvrze odbojců bylo chyceno 100, mezi nimi více jízdeckých důstojníků. Vůdcové outoční kolony byly: Plukovníci Van der Nüll od Gradiščanů, Halavanja od Broďanů, major Dragič od Varadinců, hejtman Tarbuk od Gjorgjevackých hraničárů a hejtman Barisič od pěšího pluku are. Leopoldova.

Okolo 6 hod. ráno střílelo se na dolní město z pevnosti celou hodinu. Gen. Trebersburg nechal pak velitele pevnosti skrz parlamentéra vyzvat, aby se vzdal.

Od voje polního zbrojmistra hr. Nužana byl, jak již sděleno, Petčuh obsazen od brigády Palffyho a Dittricha bez odporu. Nužan velel odtud jak odřad odbojců pod Nemegyeiem k Osěku prchajících stíhali tak i pochod k Muhači podniknouli, aby místo toto obsazeno a tím spojení se Srby na levém břeku Dunaje operujícími docíleno bylo.

Ve Vídni dne 3. února. Welden.

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849