Když bývalo XIX. století

Poln. podm. hrab. Lamberg přenesen do Budíně

1. únor 1849

Z Vídně dne 3. 2.
Z Peště od 1. února se píše, že kníže Windischgrätz mrtvolu poln. podm. hrab. Lamberga tak hanebně zavražděného nechal v slavném průvodu a při zvonění všemi zvony od granátníků a hulánů z Peště na pevnost Budinskou přenesti, odkud bude vezen přes Mór do Vídně. Ze šesti batterií střílelo se z každé třikráte. Hlavní vrah tohoto generála Holossy je v komonstvu Košutovu.

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849