Když bývalo XIX. století

Pruské pevnosti se připravují

6. únor 1849

Z dopisu z Berlína se dovídáme, že jsou přemnohé východní pruské pevnosti jakož i Špandava k vojně připraveny. Všecky ostatní pevnosti v zemi mají se co nejdříve připraviti; nejprvé prý začnou přípravy v Magdeburku.

Zdroj: Národní Noviny č. 31, 6.2.1849