Když bývalo XIX. století

Pan Ed. Lad. Svěrák

7. únor 1849

Pan Ed. Lad. Svěrák odevzdal resižerství českého divadla svou romantickou smutnohru: „Klášter sv. Tomáše". Budeme kus tento bohdá brzo na prknách viděti, jeden oud českého divadla si jej za benefici zvolil.

Zdroj: Národní Noviny č. 32, 7.2.1849