Když bývalo XIX. století

Schmerling ve Frankfurtu

7. únor 1849

Schmerling se vyjádřil ve Frankfurtu říšskému ministerstvu, že chce Rakousko v hlavních věcech tou samou cestou kráčeti k usjednocení nár. sněmu s německými vládami, kterou Prusko navrhlo.

Zdroj: Národní Noviny č. 32, 7.2.1849