Když bývalo XIX. století

Přívrženci Bourbonského rodu a přívrženci Ludv. Filipa

27. leden 1849

Z Paříže 27. ledna.
Jisto jest, že přívrženci starého Bourbonského rodu a přívrženci Ludv. Filipa vešli ve spolek v tom oumyslu, by se republiky sprostili: nedá se ale říci, zdali se sjednotili v tom, co po vítězslví by se mělo započít; též se neví, jakého podílu oudové obou královských rodin v tom mají.

Zdroj: Národní Noviny č. 32, 7.2.1849