Když bývalo XIX. století

Vyšší lékařská radda

2. únor 1849

JCM. povolil dne 2. února, aby se zřídila vyšší lékařská radda v ministerstvu dom. záležitostí, a jmenoval vyššími lékařskými raddami dra. Güntnera, dvorního raddu a prvního životního lékaře, s podržením posavádní hodnosti a platu a vřaděním mezi c. kr. ministerní raddy; pak dra. v. Well-a, vládního raddu a ředitele lékařských studií, a dra. Ferd. Gobbi-ho, říšského poslance, s hodností a platem příslušícím raddovi v odděleních ministerstva dom. záležitostí.

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849