Když bývalo XIX. století

Reklamace vojně povinnovaných

6. únor 1849

Dne 6. února byly ve velkém sále senátu na staroměstské radnici odevzdávány od konskribovaných a k vojně povinnovaných neb od jejich rodičů a poručíků reklamace, kleré podlé oznámení od 30. ledna t. r. povoleny byly. Zároveň se také volilo osm důvěrníků jakožto přísežných při komissi, která ustanovena jest ke zkoumání a rozhodování nad učiněnými reklamacemi. Po 12 hod. počalo vybývání zadaných reklamací. Důvody, které se v nich pro osvobození od stavu vojenského uváděly, byly nejvice: vysoké stáři a neschopnost k práci otce konskribovaného, klerý spolu jediným synem jest; pak ouřední postavení, pokročilost ve studiích, nástup jmění a j.

Na takové důvody byli mnozí na čas, jiní docela osvobození.

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849