Když bývalo XIX. století

Peníze pro Srbsko

30. leden 1849

Ze Zemuna 30. ledna.
Dnešky sem přišel setník Simič z Vídně přes Záhřeb a přinesl generálovi Todorovičovi 250.000 zl. stř. k zapravení nevyhnutelných potřeb vojenských. Současně přinesl jiný kurýr z Vídně 120.000 zl. stř. patriarchovi, který se před včírem odebral z Vršce na delší čas do Temešváru, a s ním celé ouřednictvo. Z Karlovic odešla deputace do Temešváru k patriarchovi, aby jej přiměla k návratu do Karlovic, jeho residence.

Ze Záhřebu šel včera skrze Zemun transport s velikou částí prachu a 2000 ručnicemi.

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849