Když bývalo XIX. století

Paroloď rakouská Vulcano

2. únor 1849

Z Terstu 2. února.
Vojenská paroloď rakouská Vulcano vrazila na jinou paroloď převážející istrianské a dalinatinské pobřežní lodě k Benátkám. Z blízka poznána byla co rakouská vojenská lod „Mariana", klerá od prozatímní vlády benátské jménována byla „Pio IX.", a nyní, když papežovi hvězda zachází, „S. Marco" sluje. Vulkán žádal vydání trabakul, čemu „S. Marco" odpíral. Začalo se stříleli. Obě lodě utrpěly škodu. Na blízku stála francouská fregatta nečinná. Vulcano připloul včera a nyní se pracuje na spravování lodi. Takovéto výjevy se mohou často opakovati, poněvadž jisté zboží do Benátek vyvážeti jest zapovězeno.

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849