Když bývalo XIX. století

Nedostatek stříbrných peněz

7. únor 1849

Oznámení. Dáno 7. února.
Poněvadž panuje nedostatek stříbrných peněz, viděli se nížepsaní přinuceny, pro pohodlnější vyplácení svých dělníků vydávati od 1. února poukázky na 10 a 20 kr. stř., které se za cís. král. rakouské bankovky vyměňovati mohou. Aby se falšování a nápodobnění těchto poukázek co možná předešlo, oznamuje se tuto, že se toliko dělníkům dole podepsaných a sice jenom co drobné peníze vydávají a určeny jsou toliko pro Skalici a pro obtce na míli cesty v okolí ležící, a jen za malé částky se bráti mají; vzdálenějsí místa se vyzývají, aby poukázky dokonce nepřijímaly. Zfalšované nebo nápodobněné poukázky nebudou v žádném pádu vyměněny.

V Malé Skaličce 6. února 1849
Löbbeke a Lindheim,
majitelé fabriky na bavlnu

Zdroj: Národní Noviny č. 33, 8.2.1849