Když bývalo XIX. století

Telegraf do Terstu

3. únor 1849

Z Celje 3. února.
Telegraf odtud do Terstu již tak daleko jest dokončen, že drát jest natažen, a elektro-magnetické stroje budou v Terstu brzy postaveny.

Zdroj: Národní Noviny č. 34, 9.2.1849