Když bývalo XIX. století

Železnice do Lubláně

9. únor 1849

Ještě, v tomto letě nebo nejdéle na podzim bude železná dráha aspoň do Lubláně otevřena, a do té doby budou také nejdůležitější silnice ke spojení s drahou vystavěny. Že drážeň na tak zvaném kamenném mostě, jedno z nejdůležitějších obchodních se stane, není pochybnosti, poněvadž všechen obchod z Chorvátska do všech dílu rakous. mocnářství po Savě na toto místo vede, a odtamtud dolu i náhoru po dráze své sklady má. Odtamtud jest také nejbližší spojení se Záhřebem, a již dávno byla myšlenka, vystavěti poboční dráhu podél Sávy až do Záhřebu, aby se odtud spojiti mohla s ostatními dráhami uherskými.

Zdroj: Národní Noviny č. 34, 9.2.1849