Když bývalo XIX. století

Navrácení svěstké moci papežovi

13. únor 1849

Ujišťuje se, že co nejdřív katoličtí mocnářové sestoupějí v poradu o navrácení svěstké moci papežovi. Snad by se shromáždili v Gaëtě.

Zdroj: Národní Noviny č. 37, 13.2.1849