Když bývalo XIX. století

Mészaros ve sněmu Debrecínském

14. únor 1849

Povídá se, že Mészaros ve sněmu Debrecínském své nešťastné vedení války omlouval taklo: „Lidé, patříte—li na vojsko, kleré jsem vedl, uznáte sice, že jsem měl vojska hojně, avšak co jsem měl začíti s důstojníky takovými, kterých jest potřeba bodáky vypichnouti z jejich chladnosti; je-liž možné, s takovým lidem svésti boj?"

Zdroj: Národní Noviny č. 38, 14.2.1849