Když bývalo XIX. století

Palmerston proti Rakousku jedná

7. únor 1849

Z Terstu 7. února.
S jakou nenávistí a jak nepoctivě anglický ministr zahraničních věcí Palmerston proti Rakousku jedná, svědčí tato věc: Poněvadž povstalí Benátčané nechtí na svých vlastních loděch obchod vésti s rakouskými zeměmi a přístavy, vymyslili si prostředek prodati na oko Terstským kupcům své lodi a tak přece obchod vésti. Tito kupci se ptali Gyulai-e, presidenta v Přímoří, smějí-li tyto lodi za levnou cenu koupiti, žeby takto dobře pochodili? Gyulai znamenaje, kam to cíli, odpověděl, že jim s radostí k této koupi dovolení dává, doložil ale, že musí na tom státi, aby pak kapitáni a mužstvo těchto lodí sestávalo z lidi z Terstu, z Istriánů, Rěčanů a Dalmatinců. Tím byl chytře zosnovaný plán Běnátčanů překažen a s koupi sešlo. Benátčané se nyní obrátili na Angličany s toutéž žádostí, a Palmerston dal lodím benátských kupců korouhev anglicko-malteskou nebo Jonických ostrovů; a tak vedou bez překážek svůj obchod a naplňují rakouské přístavy nepřátelskými lodmi.

Zdroj: Národní Noviny č. 39, 15.2.1849