Když bývalo XIX. století

200.000 pro obec Pražskou

16. únor 1849

Slyšíme, že naší městské deputaci povoleno jest v Holomouci pro obec Pražskou 200.000 zl. stř. , a sice 100.000 v holovosti a 100.000 na srážku.

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849