Když bývalo XIX. století

Komárno nebude asi dlouho odporovati

11. únor 1849

Z Peště 11. února.
Komárno nebude asi dlouho odporovati, aspoň by komandant Majthényi dávno byl již vzdal pevnost, kdyby nebyl příliš přísně střežen, zvláště od švagra Košutova Mészlényiho.

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849