Když bývalo XIX. století

Španělská vláda a Řím

16. únor 1849

Španělská vláda chtěla ozbrojeným prostřednictvím uvésti papeže do Říma a dopomoci mu práv jemu co světskému mocnáři náležejících; proti tomu vede sardinská vláda protest, klerý ouředně sdělen byl zdejším sardinským vyslancem, hrabětem Montalto-nem, marquisovi Pidalu, ministru zevnitřních záležitostí, ten jej ale s nelibostí zamítnul co hrubou urážku španělské vlády. Ministr ohlásil výslovně sardinskému vyslanci, že španielská vláda na žádný spůsob nemůže uznati právo jednotlivého vlaského státu, aby sám ve jménu ostatních mocností vlaských vyjednával. Proto vymáhá marquis Pidal právo, zakročovati v záležitostech papežských, i Španělům z té příčiny, poněvadž Španělsko určitý vplyv mělo ve vyvoleni každého papeže.

Zdroj: Národní Noviny č. 40, 16.2.1849