Když bývalo XIX. století

Vystěhování do Ameriky

17. únor 1849

Chuť k vystěhování jest pořád rozsáhlejší, i nejsou to chudí lidé, kteří se hodlají vystěhovat do Ameriky, nýbrž nejvíce lidé, kteři mohou přece 2—3000 zl. stř. s sebou vzíti; kojí se totiž nadějí pošetilou, že v Americe brzy a bez namáhání zbohatnou.

Zdroj: Národní Noviny č. 41, 17.2.1849