Když bývalo XIX. století

V Římě byla uzavřena republika

9. únor 1849

Telegrafická depeše z Terstu přinesla tulo důležitou zprávu:

V Římě byla dne 9. února o 2 hodinách ráno uzavřena republika.

Římský ústavodárný sněm vystavil tento i základní zákon pro římské země:

I. Papežství je skutkem a po právu sesazeno ze světské vlády římského státu.

II. Papež Římský obdrží potřebné rukojemství pro nezávislost vykonávání své duchovní moci.

III. Spůsob vlády římských států je čistě demokratický a dostane slávyplné jméno republiky římské.

IV. Republika římská bude s druhými Vlachy v takovém spojení státi, jaké žádá společná národnost.

Zdroj: Národní Noviny č. 43, 20.2.1849