Když bývalo XIX. století

Slíbeno městu 100.000 zl.

19. únor 1849

Ze sezení městské raddy dne 19. února.
Přede vším sděloval měsťanosta zprávu o výsledku deputace. Slíbeno městu 100.000 zl., o nichž sě však neví, zdali je vladař daroval nebo bez ouroků půjčil. Uzavřeno, by se ministerstvo v záležitosti té o určitou odpověď žádalo.

Zdroj: Národní Noviny č. 43, 20.2.1849