Když bývalo XIX. století

Odcizené městské dvacetníky

19. únor 1849

Ze sezení městské raddy dne 19. února.
Co se týče odcizených městských dvacetníků, jenž v oběhu se nacházejí, můžeme z nejjistějšího pramene oznámiti, že ne několik, ale toliko jeden arch jich a sice v tisku se byl zlratil. Zavedené policejní vyšetřování již i krádce vypátralo. Ostatně nemůže zde, jak Concordia myslí, o žádném depositum býli řeč, an peníze ty již ozřezány a odpočítány městské kasse k dalšímu vydávání jsou dodány.

Zdroj: Národní Noviny č. 43, 20.2.1849