Když bývalo XIX. století

Kontribuce Segedínským

18. únor 1849

Podle nejnovějších zpráv z Pešti od 18. t. m. jest prý obyvatelům Segedínským uložena kontribuce půl milionu zlatých. Jak známo, byli Segedínští posud nejhorlivější přívrženci Košutovi. Jeho armádu zaopatřovali všemi potřebami. Od toho času, co proklamace Windischgrätzova a sice co do podpory, kterou židé Košutovi dávali, oznámena byla, podařilo sc již zadržeti 60 vozů s celým potahem a s vojenskými potřebami, které židé do Debrecína poslati chtěli. Zasílatel, žid, byl do stanu Windischgrätzova dodán. Náramný strach panuje od té doby mezi židy. Z Debrecína přinesli prchající do 10.-12.t.m. zprávy do Peště. Meszaros jest posavad ministrem voj. záležitostí, a Košut jest fanatičnější než kdy jindy. Ze Sedmihradska chybějí zprávy docela, komunikace jest cele přetržena, a všecko, co se o Sedmihradsku ví, jsou pouhé pověsti.

Zdroj: Národní Noviny č. 44, 21.2.1849