Když bývalo XIX. století

Plat učitelů

22. únor 1849

Z Brna.
Ministerium vyučování zvýšilo dekretem od 6. října 1848 č. 6234 plat 460 učitelů na školách triviálních diécese Holomoucké na 100 zl. a plat 43 podučitelů exkurendních na 70 zl. stř., a povolilo, aby v nedůstatku místních pramenů k zapravení tohoto vyššího platu veškerá suma 13.384 zl. 1 kr. stř. vydala se z mor. slezsk. škol. fondu.

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849
[plat, 1849]