Když bývalo XIX. století

Srbové porazili Maďary u Aradu

13. únor 1849

Z Bělehradu 13. ún.
Dle nejnovějších právě došlých zpráv porazili Srbové pod generálem Todorovičem Maďary u Aradu ouplně. Bitva byla strašlivá, celé tři dny se bez přestání tloukli; krve bylo nesmírně mnoho prolito a Maďaři konečně s náramnou škodou přes řeku Mároš odraženi, odkud se v divokém nepořádku na všechny strany rozběhli. Pravda, Srbové zaplatili draze toto slavné vítězství, ale když přirovnáme, co Maďarů padlo, není ztráta Srbů značná.

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849