Když bývalo XIX. století

Görgey dobyl Košice

16. únor 1849

Z Peště 16. února.
Právě se roznáší zpráva, že maď. gen. Görgey dobyl Košice a strašlivě tam hospodařil. On svrhl celý magistrát, všechny král. třicátnické a ouředníky u solního ouřadu, vzal do zajeli všechny, kteří nemohli před jeho příchodem časně utéci, a obsadil všechny ouřady stvůrami již s sebou přivedenými. Loyalně smýšlejícím měšťanům bylo nesmírné výpalné uloženo, které se dá ztěžka sehnati.

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849