Když bývalo XIX. století

Fabrika na zbraně v Benátkách

30. leden 1849

Z Benátek 30. ledna.
Benátky přenechaly po březnové revoluci ze svých lodních zbrojnic 30.000 ručnic vojsku na zemi a potřebují jich nyní samy. Inžinýr Vincenzo Manzini předložil prozatímní vládě plán, v němž dokazuje, žeby se upotřebením několik párostrojů a jiných nástrojů tam se nacházejících fabrika na zbraň bez velikých výloh ze státní pokladnice zříditi dala. Komisse, která záležíc z vojenských inžinýrů tento návrh zkoušela, schválila jej velice. A tak bude fabrika brzy zřízena, a zanedlouho budou Benátky denně pro Vlachy moci odváděti 300 ručnic, 300 bodáků a 200 šavlí. Vláda bude také v stavu mnohým dělníkům práci dáti, kteří zastavením průmyslu docela schudli. Prodejem zbraní ve Vlaších, tak velice jich potřebujících, utrží se mnoho peněz a veřejné příjmy přijdou tak k nemalým výhodám.

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849