Když bývalo XIX. století

Slavný Mazzini přijel do Janova

12. únor 1849

Z Janova dne 12. února.
Slavný Mazzini přijel včera do tohoto města na své cestě z Marseillu. Mazzini je zakládatel školy, která si hledí sjednocení Vlach a utvoření republiky z ní. Svoláni ústavodárného sněmu v Římě bylo pro něho znamením k návratu. Jeho přítomnost v Janovu stala se původem nepokojů, volalo se totiž: „Sláva Mazzinimu! Sláva konstituantě!" Mazzini téhož dne odebral se dále do Florencie. Řím a Florencie ukážou mu utopie spisovatelovy a myslitelovy v ouplném uskutečnění.

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849