Když bývalo XIX. století

Sezení říšské raddy

17. únor 1849

Z Mnichova 17. února.
Dnešní sezení říšské raddy bylo velmi zajímavé. Na návrh hraběte Arco-Valley-a hlasovala komora jednohlasně vyvoláním jmen pro jeho vyjádřeni: „Komora říšských radd poslouchá hlas povinnosti a cti, vyslovujíc se k blahu a udržení Německa a Bavorska proti odtrženi Rakouska od německé spolkové říše z jedné, z druhé sírany pak proti zavedení pruského císařství."

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849