Když bývalo XIX. století

Vlaské záležitosti

14. únor 1849

Z Brusselu 14. února.
Plnomocníci Sardinska, Anglicka a Francouska ve vlaské záležitosti již sem včera přijeli. Sardinský plnomocník markýz Ricci odbýval již návštěvu u belgického ministra zahraničných záležitostí. Rakouský plnomocník hr. Kolloredo očekává se každý den. — „Podobá se," praví belgické noviny Independance, „že oni čtyři plnomocníci, totiž francouský, anglický, sardinský a toskánský, budou do nepřítomnosti rakouského plnomocníka mít co rozhodnout otázku, mají-li se též zastupitelé Benátek, mladých Vlach a Sicílie k poradám připustit.

Zdroj: Národní Noviny č. 45, 22.2.1849