Když bývalo XIX. století

Sezeni pražské raddy dne 22. února.

22. únor 1849

Praha.
Čilo se více návrhů od jednotlivých členů raddy k zapravení dluhů města učiněných. Po zavržení mnohých z těchto návrhů přijato jest, by se z prámů a korábů, jenž zboží po Vltavě skrz Prahu vozejí, daň obci platila, a sice z každého vozu 3 kr. a z korábů 1 zl.; menší lodi jsou odvádění daně sproštěny.

Na konci sezení učinil p. dr. Bělský návrh, by se sestavilo z 3 oudů městské raddy zvláštní komité, kteréž nad pilnou návštěvou členů raddy bdít má, poněvadž již vícekrát při důležitých poradách nedostatek oudů příčinou odročení schůzky byl.

Návrh ten v příštím sezení k uzavření přijde.

Zdroj: Národní Noviny č. 46, 23.2.1849