Když bývalo XIX. století

Psaní Windischgrätze Srbům

13. únor 1849

Bělehradské Noviny píší dne 13. února:
Máme bezpečnou vědomost, že sv. patriarcha nedávno doslal od kn. Windischgrätze dvě psaní z Budína, jedno od 11. a druhé od 14. ledna. V prvním ho zpravuje, že je z Vídně posláno do Karlovce 55.000 nábojů pro perkusní ručnice, 204.000 pro obyčejné ručnice s kamenem, 48.000 pro pistole a štucy a 240.000 zápalníků, a zplnomocňuje ho, užívati z toho co potřeby. V druhém schvaluje vítězství u Vršce a odporučuje mu, aby Srbové toto vítězství upotřebili ku prospěchu dobré věci, nepřítele vy hnali a pak „ubezpečili svou zem", společně s vojskem slavonským aby cis. vojsko v Sedmihradech podporovali.

Zdroj: Národní Noviny č. 46, 23.2.1849