Když bývalo XIX. století

Vichr ve Vídni

19. únor 1849

Z Vídné 19. února.
Dne 15. a 16. t. m. panoval zde opět velký vichr, jenž mnoho střech odkryl a mnoho komínů sházel. Za příčinou učiněných škod za dnů říjnových povstane bezpochyby zajimavý proccss. Někteří fabrikanti a držitelé domů podle ramena Dunaje a ve Františkově třídě žádali u městského výboru o úplnou náhradu, a vyhrožovali právní cestou, kdyby toho městský výbor učiniti nechtěl. Městský výbor se ale prohlásil, že není povinnen dáti náhrady, načež prý dotčení fabrikanti a domácí pánové, poradivše se s některými zkušenými právníky, k dosažení své žádosti již první náležité kroky učinili.

Zdroj: Národní Noviny č. 46, 23.2.1849