Když bývalo XIX. století

Rusové hranice Sedmihradské překročili

21. únor 1849

Z Vídně 21. února.
Ze soukromého listu se dovídáme, že 18.000 Rusů hranice Sedmihradské překročilo, z nichž (jakž to samy ouřední zprávy oznamují) 10.000 za posádku do Sibína a do Brašova šlo. Kde těch ostatních 8000 mužů jest, nevysvítá z listu toho. Rusové prý odzbrojili všude Sékely, kdekoliv jich na cestě napadli. O plánech Bémových se povídá, že měl úmysl, po stečení Sibína a Brašova ve spojení s ostatními maďarskými sbory offensivně vystoupiti a na Arad táhnouti. Percél prý byl ustanoven za zeměsprávce v Sedmihradech, poněvadž tato země za ohnisko a střed všech povstalých vojsk zvolena byla.

Zdroj: Národní Noviny č. 47, 24.2.1849