Když bývalo XIX. století

Mierosławski vede vojsko sicilské

1. únor 1849

Z Palerma obdrželi jsme tento list od 1.února:
Přijel sem Ludvík Mierosławski, pozván od vlády sicilské, aby zřídil zemské vojsko. Podle ústavy sicilské je president vlády zároveň náčelníkem vojska, proto dostal Mierosławski název generála náčelníka armádního štábu — v skutku pak jen on vede vojsko. Po porážce u Messiny a Milazza rozprchla se armáda sicilská do hor. Z ničeho tedy musel Mierosławski armádu tvořiti, chyběly jak peníze tak lidé. Nyní má již víc jak šest práporů pěchoty, pluk jízdy a 16 děl. Krom toho vzal nár. gardu pod kázeň vojenskou a cvičil ji v pravidelných pohybech. Dvakrát v týdnu vystupuje před nim na place monte pellerrino 15 až 16 práporů gardy, která s takovou dokonalostí všechny manévry a cvičení provozuje, jako kterékoli vojsko na pevnině. Nejtěžší věc je, držeti Siciliany v kázni vojenské; navyklí na sladké sobě hovění, nespějí-li, rozmrhají jinak čas; co jednotlivci jsou bojovní, mají mnoho cností Španěla a Araba; ale v masse jsou horší než polská hotovost. Potřeba jest, zjinačiti nynější vojenské právo.

Zdroj: Národní Noviny č. 47, 24.2.1849