Když bývalo XIX. století

Do Bologny přišla zpráva o prohlášení republiky v Římě

11. únor 1849

11. února večer přišla do Bologny zpráva o prohlášení republiky v Římě. Hned se rozléhal po ulicích zpěv a hlučná hudba, ale i posměch a proklínání. Papežský znak byl všude stržen s veřejných domů, od lidu potupen a pošlapán; papežovo ultimatum bylo před hlavní stráží spáleno.

Oba švýcarští plukové jsou propuštěni a odeberou se dílem domů do Švýcar anebo vstoupějí do národní gardy. 15. února měl první transport dáti se na pochod do Švýcar.

Zdroj: Národní Noviny č. 47, 24.2.1849