Když bývalo XIX. století

Výkazu o choleře ze Lvova

11. únor 1849

Ze Lvova 11. února.
Ve výkazu o choleře, zhotoveném dle zpráv až k poslednímu lednu, uvedeno jest 100 dědin v 12 krajích, v kterých ještě při psáni oněch zpráv panovala cholera, a v kterých se nachází počet na choleru nemocných na 6189 mezi 118.137 obyvateli, z nich se uzdravilo 3415, umřelo 2449, ještě stůně 324.

Zdroj: Národní Noviny č. 47, 24.2.1849