Když bývalo XIX. století

V Toskáně prohlášena republika

23. únor 1849

Z Vídně 23. února.
Právě dostáváme přes Paříž zprávu, že byla v Toskáně u všeobecném jásání lidu, vzdor marným usilováním přívržencův velkovévodových, prohlášena republika.

Zdroj: Národní Noviny č. 48, 25.2.1849