Když bývalo XIX. století

Benátské dlužní úpisy

10. únor 1849

Z Benátek 10. února.
Zdejší vláda oznámila dne 7. t. m., že suma 108.000 lirů ve městských dlužních úpisech, které rozličným armádním dodávačům vydány byly, neprodleně veřejným spálením zničena býti má.

Zdroj: Národní Noviny č. 48, 25.2.1849